1971

Tapestry:

Irena Alksnin
Zdzisława Banaczyk
Bogusława Baran
Ewa Caryk
Bogumiła Cesarz
Halina Chlebna
Barbara Gawron
Marianna Głuszek
Dorota Guwer
Marian Jarzębski
Maria Kalwat
Elżbieta Kubiec
Aleksandra Lenart
Jadwiga Małas
Irena Noga
Barbara Patyna
Jadwiga Pisarska
Danuta Piotrowska
Janina Pulut
Zofia Sikorska
Wiesława Smaga
Elżbieta Sowińska – Vel Sawa
Jadwiga Sygitowicz
Krystyna Szczepanik
Helena Świercz
Maria Tomal
Jadwiga Toś
Klementyna Wiącek
Zofia Wójcik
Helena Fąfara

Sculpture:

Tadeusz Cygan
Lech Czub
Elżbieta Dybalska
Anna Hernik
Zbigniew Jaworski
Grażyna Kępa
Barbara Kubik
Wiesław Mydłowiecki
Kazimiera Prokop
Teresa Telecka
Teresa Tomaszewska
Barbara Turkiewicz
Waldemar Wasek
Jerzy Wciślik

Furniture making:

Marek Bąk
Michał Boliński
Zenon Fiuk
Marian Kotyniewicz
Aleksander Kowalczyk
Tadeusz Kubicki
Edward Plewiński
Wojciech Podloch
Stanisław Różański
Andrzej Staniek
Stanisław Stępień
Edward Wójcik