Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie Pudełka

24 listopada 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Pudełko zwane wyobraźnią – ks. Jan Twardowski”. Członkowie konkursowego Jury podkreślili wysoki poziom prac, zwracając uwagę na fakt, że oddanie językiem plastycznym religijnej, pełnej paradoksów poezji ks. Twardowskiego, było zadaniem bardzo trudnym.

Do konkursu napłynęło blisko 250 prac plastycznych. Nagrody przyznawano w dwu kategoriach – młodszej i starszej. W kategorii młodszej Jury wyłoniło następujących zwycięzców: I miejsce zdobyła Amelia Kupis (ZPSP Kielce), II – Tymoteusz Wikło (ZPSP Kielce) a III - Sandra Porzyczka (ZSP Radom). W kategorii starszej I miejsce przyznano Weronice Osieckiej (LP Supraśl), II - Kindze Czwojdrak (ZPPKP Opole) a III - Judycie Jedlińskiej (ZPSP Kielce). Ponadto w obu kategoriach wyróżniono 13 prac a 25 zakwalifikowano do wystawy.Nagrody i dyplomy wręczył prof. Wiesław Łuczaj (członek Jury, UJK Kielce, ASP Warszawa) razem z Dyrektor Marią Kowalczyk, w obecności przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej – Jolanty Chliszcz – Wizytatora i Krzysztofa Szczepaniaka – Naczelnika II wydziału nadzoru pedagogicznego.
Uroczystość uświetnił montaż poetycko – muzyczny przygotowany przez uczniów klasy 4c (Ewę Białek, Oskara Nowaka, Julię Górkę, Milenę Kuchtę, Kamilę Król, Natalię Pacholec, Weronikę Jończyk, Monikę Smorągiewicz, Weronikę Sobalę) pod kierunkiem pani Joanny Wójcik. Jego celem było przybliżenie młodzieży sylwetki twórcy, który „mówił o sobie, że jest "księdzem piszącym wiersze", unikał słowa "poeta", uważając je za żartobliwe. Ponad twórczy laur przedkładał posługę kapłańską. Nie zabiegał o popularność, będąc jednocześnie najczęściej wydawanym polskim poetą. Stworzył w poezji "nowy język wiary". Zamiast rozumowego, teologicznego poznania proponował franciszkańską "wiarę radosną" i absolutne, przypominające dziecięcą ufność, zawierzenie Stwórcy. Znakiem Boga stało się w poezji ks. Twardowskiego jego dzieło: przyroda i drugi człowiek. Kluczową wartością natomiast miłość – Boga do człowieka oraz człowieka do Boga i bliźnich. Paradoksalnie, równie istotna okazała się radosna zgoda na samotność i cierpienie, wpisane w porządek świata i pozwalające człowiekowi stać się "przezroczystym", otwartym na działania Boga”. Problematykę twórczości ks. Twardowskiego podzieloną na trzy części uczniowie próbowali oddać przy pomocy recytowanych tekstów, ale także piosenek zaśpiewanych przez Paulinę Bednarz z klasy 3b przy akompaniamencie nauczycieli: Oskara Wilmana i Jordana Sobierajskiego. Okazało się, że teksty poety zyskały nie tylko plastyczne ekwiwalenty – jeden z utworów udało się także przełożyć na język tańca w układzie choreograficznym wykonanym przez uczennice: Julię Górkę, Natalię Pacholec i Weronikę Sobalę pod kierunkiem pani Ewy Gil – Goraj.
Spotkanie z poezją i sztuką, które było okazją do refleksji nad własnym życiem i relacją z drugim człowiekiem, zakończyło się radosnym przesłaniem o potrzebie uśmiechu, jakże ważnym w codziennym życiu. Oby ten życiowy optymizm głoszony wytrwale przez księdza Jana Twardowskiego nieustannie nam towarzyszył.

Joanna Wójcik

Wystawa Iwony Stachury – nauczyciela rysunku i malarstwa

Wystawa nosi tytuł „Proces” i została zaprezentowana w naszej szkolnej Galerii Mistrzów. Tematem są ogródki działkowe. Autorka, poza dążeniem do ukazania natury działkowych altanek (pytaniem o ich funkcję rzeczywistą i metaforyczną, o wpływ użytych materiałów na ich formę/kształt), podjęła próbę rozwiązywania zagadnień czysto plastycznych, które ujawniły się w trakcie pracy - ukazywania przestrzeni w obrazie i przestrzeni obrazu.
Wystawę można oglądać do końca grudnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Śpiewobranie w Plastyku

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości  rozbrzmiały w naszej szkole pieśni patriotyczne. To wspólne śpiewanie wpisuje się już w naszą szkolną tradycję i od wielu lat łączy z okazji tej narodowej rocznicy uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Plastyka. Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego.

Czytaj więcej...

Marek Cecuła gościem naszej szkoły

21 października gościliśmy w naszej szkole pochodzącego z Kielc światowej sławy artystę, ceramika, pedagoga i kuratora. Laureata licznych prestiżowych nagród. Założyciela „Modus Design Studio” działającego obecnie przy fabryce porcelany „Ćmielów” - Marka Cecułę.  Gość nasz wygłosił wykład Między sztuką a wzornictwem oraz  poprowadził konkurs ceramiczny dla uczniów.

Czytaj więcej...