Aktualności

Aktualności

Wernisaż Karoliny Kozieł

W środę 17 października br. w Galerii Mistrzów naszej Szkoły odbył się wernisaż prac Karoliny Kozieł - nauczyciela rysunku i malarstwa w ZPSP w Kielcach.

Czytaj więcej...

Mamy kolejnego stypendystę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Nasz uczeń – Dawid Szymczyk – otrzymał 16 października br. stypendium za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2011/2012. Uroczystość odbyła się w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Stypendia te otrzymywane są co roku. Nasza szkoła szczyci się już wieloma takimi stypendystami.

Czytaj więcej...

Goście z Czech w naszej szkole

Od 7 października br. przebywa w naszej szkole grupa 10 uczniów z Czech wraz z opiekunem. Wizyta potrwa 2 tygodnie i związana jest z realizacją Programu Leonardo. Grupa pochodzi z zaprzyjaźnionej z nami szkoły artystycznej Ave Art z Ostrawy.

Czytaj więcej...

Informacja

W okresie 03.01.2012 – 31.08.2012 wykonano zadanie

MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W INTERNACIE ZPSP W KIELCACH

W RAMACH PROGRAMU / PRIORYTETU

(ROZWÓJ INFRASTRUKTURY / INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO)
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W KWOCIE 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych)  

Czytaj więcej...

Młodość Talent i Tradycja

Pod takim hasłem odbył się 22 września br. festyn w Dworku Laszczyków zorganizowany przez Muzeum Wsi Kieleckiej i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach. Nasi uczniowie i nauczyciele bardzo aktywnie włączyli się w tę imprezę.   

Czytaj więcej...