Aktualności

Konkurs fotograficzny - Kielce - miasto wielu kultur

Pod takim właśnie hasłem, w ramach programu unijnego "Młodzież w działaniu", organizowany jest przez naszą Szkołę konkurs fotograficzny. Prosimy nadsyłać maksymalnie trzy prace (fotografie) w rozmiarze 24x30cm  poruszające tematykę obecności innych kultur i mniejszości narodowych w Kielcach.
Zapraszamy do uczestnictwa!

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Kielce – miasto wielu kultur w obiektywie”

Przedmiotem fotografii powinny być miejsca, przedmioty, pomniki powiązane z tematyką wielokulturowości Kielc.
1. Organizatorem konkursu jest:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
ul. Radiowa 3, 25-314 Kielce, tel. (41) 344 90 65
2. Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 14-19 lat.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii wydrukowanych bądź naświetlonych na papier w formacie minimum 20x30cm. Technika wykonania prac jest dowolna. Dopuszczalna jest tylko podstawowa korekcja (nasycenie, jasność, kontrast itp.).
4. Na odwrocie fotografii należy umieścić tytuł zdjęcia, numer oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, adres szkoły, numer telefonu, adres e-mail autora. Autor zobowiązany jest również do dostarczenia wersji elektronicznej  na płycie CD lub nadesłania na niżej podany adres e-mail.
5. Prace, odpowiednio zabezpieczone, w kopercie, z dołączoną kartką A4 zawierającą dane autora oraz listę załączonych fotografii z podaniem miejsca, w którym zostały wykonane należy dostarczyć do Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych ul. Radiowa 3, 25-314 Kielce, a w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
6. Na fotografiach nie powinno być żadnych dat, godzin, czy napisów.
7. Nadesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Jednocześnie autor oświadcza, że wszystkie roszczenia osób trzecich, będących na fotografii pozostają po jego stronie, lub dołącza ich zgodę na publikowanie wizerunku (wymagane dołączone osobne oświadczenie).
8. Zdjęcia należy nadsyłać od 27.08 do 18.10.2012 r.
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.
11. Nagrodzone  i wybrane prace będą prezentowane na wystawie.
12. Organizatorzy przewidują nagrody o łącznej wartości 1330 EUR. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
13. Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, które odbędzie się w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach po ogłoszeniu wyników.
14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny:
- z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach,
- z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.