Aktualności

Informacja

W okresie 03.01.2012 – 31.08.2012 wykonano zadanie

MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W INTERNACIE ZPSP W KIELCACH

W RAMACH PROGRAMU / PRIORYTETU

(ROZWÓJ INFRASTRUKTURY / INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO)
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W KWOCIE 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych)  

w zakresie:

  1. docieplenie dachu i ścian zewnętrznych
  2. wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu pod centralę wentylacji mechanicznej
  3. zakup dźwigu towarowego
  4. wykonanie robót budowlanych konstrukcji szybu i maszynowni dźwigu towarowego
  5. montaż drzwi zewnętrznych do pomieszczenia na odpadki