Aktualności

Wernisaż Karoliny Kozieł

W środę 17 października br. w Galerii Mistrzów naszej Szkoły odbył się wernisaż prac Karoliny Kozieł - nauczyciela rysunku i malarstwa w ZPSP w Kielcach.

Autorka zaprezentowała tam malarstwo geometryczne, rzeźby - odlewy torsów Amazonek Świętokrzyskich czy prace multimedialną, w której połączony został obraz namalowany z projekcja filmową. To tylko wycinek zróżnicowanej twórczości Karolina Kozieł. Wystawę można oglądać do końca października.

Prace malarskie pt. "Błąd przyciągania" są wycinkiem pracy dyplomowej licencjackiej. Przedstawiają one schody potraktowane w sposób geometryczny, syntetyczny, minima-listyczny.
Zabawa z geometrią widoczna jest również w pracy pt. "Wanna". Jest to cykl obrazów przedstawiających namalowaną wannę widzianą z góry. Na obraz rzucony został film ukazujący wodę płynącego strumienia. Ciągła zmiana, ruch np. w tafli wody odbija się słońce, płynie liść, strumień momentami płynie szybciej, aby za chwilę zwolnić. Wszystkie te wrażenia dynamiki podkreśla dźwięk wody. Przenikanie się obrazu malowanego z wyś-wietlanym intryguje, prowokuje do kontemplacji, np. nad przemijalnością (płynąca woda).
Zupełnie innych płaszczyzn dotyka praca "Bez tytułu". Jest to cykl 14 rzeźb-odlewów Amazonek Świętokrzyskich (kobiet po mastektomii). Ich torsy są niepełne, uszkodzone, zdeformowane. Śladem po walce z chorobą jest blizna po usuniętej piersi. Temat poruszony w pracy jest bardzo trudny i drażliwy. W dobie celebrowania młodości i piękna nie chcemy widzieć choroby, czy też starości. Prace te są ukłonem w stronę ciała kobiety, jej seksualności, a zarazem kobiecości. Torsy kobiet ustawiane są zawsze w kole na krzesłach, tak jakby prowadziły rozmowę, dialog o ciężkich, traumatycznych przeżyciach, których ślady noszą na ciele. Odlewy te są również świadectwem wygranej walki z chorobą.

Karolina Kozieł