Aktualności

Adrianna Tyburczy i Dawid Szymczyk - najlepsi z Plastyka

Jak co roku w ramach współpracy z Domem Środowisk Twórczych w dniu 7 lutego br. w Galerii Promocji odbył się wernisaż wystawy naszych najzdolniejszych uczniów.
Adrianna Tyburczy zaprezentowała prace malarskie, natomiast Dawid Szymczyk - rzeźbę i rysunek. Wystawa czynna będzie do 21 lutego br.

Adrianna Tyburczy

Urodziłam się w 1994 r., jestem uczennicą klasy maturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach na specjalności grafika.

Podziwiam twórczość Egona Schiele, Luciana Freuda, Wiliama Turnera, Vincenta van Gogha, Jacksona Pollocka, Jean-Michela Basquiata. Fascynuje i inspiruje mnie także twórczość aktualnie tworzących artystów m.in.: Ivana Alifana, Winstona Chmielinski’ego, Davida Cheifetza, Katarzyny Tomczak, Katarzyny Szeszyckiej, Patryka Hadasa, Weroniki Krzemienieckiej. Poza tym interesuję się filmem, szczególnie lubię filmy Wima Wendersa, Wojciecha Jerzego Hasa, Jima Jarmuscha, Kim Ki-duka, Kar Wai Wonga.
W swoich pracach malarskich poszukuję koloru tam, gdzie go pozornie brakuje, staram się uchwycić nastrój, rytmy tworzone przez nieregularne formy.

Adrianna

Adrianna Tyburczy uczennica klasy szóstej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Kielcach, na specjalności grafika.W czerwcu 2012 roku Adrianna była uczestniczką XIX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Jeżowie. To ważny moment w edukacji artystycznej dla niej, gdyż przygoda z malarstwem, którą rozpoczęła w Plastyku zaowocowała serią ciekawych rozwiązań kolorystycznych na płótnie. Zagadnienie plastyczne, kompozycja, kolor, a przede wszystkim wnikliwe szukanie właściwej drogi, charakteryzuje twórcze podejście uczennicy. Warto zauważyć, że dany temat potrafi zaprezentować w różnych kompozycjach. Ciekawie rozwiązuje przestrzeń, nie ogranicza się do martwej natury, ale idzie na całość, kadruje plenerowe ujęcia tak, że czuć w nich powietrze, atmosferę miejsca.
Myślę, że warto porozmawiać z Adrianną o jej malarstwie, gdyż równie pięknie potrafi o nim mówić.

nauczyciel prowadzący Magdalena Kubacka

Dawid Szymczyk

Urodzony w 1993 roku, uczeń klasy czwartej – dyplomowej Liceum Plastycznego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego. Do tej pory nie wystawiał swoich prac. Pragnie podjąć studia na wydziale rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Uczeń Dawid Szymczyk czwarty rok uczęszcza na zajęcia z technik rzeźbiarskich prowadzonych pod moim kierunkiem. W grupie moich uczniów należy do najbardziej utalentowanych, wszystkie zadania objęte programem nauczania - rzeźbiarskie i studyjno-rzeźbiarskie przeprowadza z dużą konsekwencją i systematycznością, osiągając najwyższe noty.
W wielu pracach wykazuje całkowitą samodzielność i dojrzałość artystyczną np.: w rzeźbach portretowych wykonanych z natury w technice modelowania w glinie - odlanych w gipsie.
W 2012 roku Dawid reprezentował naszą szkołę w dziedzinie rzeźby podczas Ogólnopolskiego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Etap II, organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej, gdzie zajął drugie miejsce.
Uczeń angażuje się także w inne działania kulturowe w różnych dziedzinach artystycznych, m.in. brał udział w pracach renowacyjnych zabytkowych nagrobków polskich emigrantów na cmentarzach w Wilnie (Litwa) i w Stambule (Turcja).

nauczyciel prowadzący Paweł Witkowski