Aktualności

Prace naszych uczniów w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach

W dniu 31 marca 2015 r. w Galerii „Ślad” Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach odbył się wernisaż prac plastycznych uczniów naszej szkoły. Jest to już jedenasta z tego cyklu wystawa w MDK.

Jak co roku w uroczystości wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz dzieci uczęszczające na zajęcia do MDK wraz z opiekunami. Zaprezentowane tam zostały prace uczniów ze specjalności: techniki malarskie i pozłotnicze, ceramika artystyczna, techniki graficzne, techniki rzeźbiarskie, tkanina artystyczna, malarstwo oraz formy przestrzenne realizowane w ramach przedmiotu podstawy projektowania. Na ekspozycję składają się prace dyplomowe uczniów, jak również te, wykonane w klasach młodszych, przedstawiające ciekawe interpretacje tematów oraz zróżnicowane techniki wykonania. Ekspozycję „Plastyka” dopełniają prace konkursowe z MDK.
Zapraszamy do zwiedzenia wystawy.