Aktualności

Wizyta przedstawicieli tureckiej szkoły artystycznej

W dniach 23 – 27 maja 2015 r. gościliśmy delegację szkoły artystycznej ze Stambułu İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi. Wśród gości byli: przedstawiciel Powiatowej Dyrekcji Edukacji Narodowej w Stambule Hacı Hasan Kozan, dyrektor szkoły Recep Tutal, nauczyciele przedmiotów artystycznych - Silver Güçlü i Abidin Müslüm Baysal oraz 10 uczniów.


Wizyta gości z Turcji była sposobnością do posumowania wspólnie zrealizowanego w Stambule w 2014 roku, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Turcja Promesa 2014”, projektu „Barwy kultur – warsztaty dla polskiej i tureckiej szkoły artystycznej". Z okazji wizyty zorganizowana została ekspozycja prac zrealizowanych w ramach projektu: ram do luster i szkatułek zdobionych technikami malarskimi i pozłotniczymi, fotografii i kompozycji malarskich z motywami architektonicznymi charakterystycznymi dla Stambułu oraz efekty warsztatów ebru, popularnej w Turcji techniki malowania na wodzie.


Podczas spotkania 26 maja, w którym uczestniczył także członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, omówione zostały efekty projektu oraz możliwości dalszej współpracy szkół.
Dużą atrakcją dla uczniów naszej szkoły, którzy nie mieli możliwości udziału w warsztatach w Turcji, był pokaz techniki ebru przygotowany przez nauczycielkę Silver Güçlü i uczennicę Nükte Nur Birol. Podczas krótkich warsztatów wykonane zostały próby odbitek nie tylko na papierze, ale także na tkaninie i ceramice. Ta atrakcyjna technika z pewnością zostanie włączona do repertuaru technik zdobniczych stosowanych w ramach poszczególnych funkcjonujących w naszej szkole specjalności.