Aktualności

JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY

Uroczyste obchody Jubileuszu odbyły się w dniach 9-11 października 2015 r. W programie uroczystości znalazły się: Msza św., Gala Jubileuszowa, wernisaże wystaw, rajd absolwentów i spotkania koleżeńskie. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych Gości m.in. prof. Wiktor Jędrzejec - dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, wizytator Jolanta Chliszcz reprezentująca Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz władze województwa świętokrzyskiego i władze samorządowe naszego miasta. Licznie przybyli również przedstawiciele instytucji naukowych i kulturalnych, a także absolwenci, uczniowie i pracownicy Szkoły.

 

Msza św. 10 października 2015 r. godz. 9.00 - kościół p.w. św. Wojciecha

Podniosła i pełna modlitewnego wyciszenia Msza św. odprawiona została pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Ks. dra Jana Piotrowskiego. Była nie tylko dziękczynieniem za 70 lat istnienia Szkoły i prośbą o błogosławieństwo na kolejne lata, ale także modlitewnym wspomnieniem zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów.Gala Jubileuszowa 10 października 2015 r. godz. 11.30 – Filharmonia Świętokrzyska

Centralnym punktem obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły była uroczysta Gala. Przybyło na nią bardzo wielu Gości, których przywitała Maria Kowalczyk – dyrektor Szkoły. Gala była również okazją do podziękowań nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. Otrzymali oni odznaki Zasłużonych dla Kultury Polskiej oraz Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Galę poprowadziła red. Magdalena Sitek – Polskie Radio Kielce.


Spektakl w wykonaniu uczniów

Zwieńczeniem uroczystej Gali był spektakl w wykonaniu naszej młodzieży. Twórcy przedstawienia zwrócili uwagę na wyjątkowy charakter Szkoły, w której przeszłość stanowiła zawsze fundament dla teraźniejszości i wyznaczała kierunki rozwoju. Spektakl składał się z trzech części przedstawiających trzy różne etapy historii Szkoły, przez które  tajemniczy mędrzec prowadził współczesnego, sceptycznego wobec roli Szkoły ucznia - od czasów powojennych, przez trudny okres zniewolenia i kolejki po szarość, aż po samotność młodzieży żyjącej w cyberprzestrzeni.
W przedstawieniu zagrali uczniowie przygotowani przez panie Jowitę Jandułę-Wójcik i Joannę Wójcik. W rolach głównych wystąpiły: Maria Łozińska, Anna Jasińska, Monika Stefańska, Joanna Kaźmierczyk i Weronika Wrzałka.  Układ choreograficzny opracowany został pod kierunkiem pani Ewy Gil-Goraj. Piosenki zagrane i zaśpiewane przez uczniów naszej Szkoły przygotowane były przez pana Jordana Sobierajskiego. Gościnnie wystąpił Michał Zielonka uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.Wystawy

Po spektaklu w foyer Filharmonii otwarto wystawę Uczniowie na 70-lecie Szkoły, prezentującą artystyczny dorobek Szkoły, a potem był czas na rozmowy i wspomnienia.

W sobotę po południu w budynku Szkoły i w szkolnych pracowniach artystycznych zostały otwarte wystawy Historia Szkoły w fotografii, Nauczyciele Plastycy na 70-lecie Szkoły oraz  ekspozycje zdjęć prezentujących ważne przedsięwzięcia i projekty.

Do późnych godzin w sobotę i niedzielę Absolwenci wędrowali po szkole. Spotykali się z nauczycielami. Wchodzili do sal lekcyjnych, wspominali, wzruszali się. Było ciepło, czule, tkliwie i serdecznie.

Rajd Absolwentów - 9 października 2015 r.

Tradycją jest, że kolejnym Jubileuszom towarzyszą rajdy. Tak było i w tym roku. Absolwenci, jak kiedyś przed laty, wędrowali z nauczycielami z Bodzentyna przez Miejską Górę, Łąki Miłości do Świętej Katarzyny. Wszystko dopisało… i pogoda i humory.Serdecznie wszystkim dziękujemy za obecność
i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery wspomnień,
pełnej radości i wzruszeń.