Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu Pudełko zwane wyobraźnią - Julia Hartwig

19 listopada 2015 roku w pracowniach artys- tycznych naszej szkoły odbyło się wręczenie zwycięzcom konkursu nagród i wyróżnień. Rozstrzygnięciu towarzyszyła wystawa prac uczniów nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy. W tym roku była to już ósma edycja Pudełka, na którą napłynęło blisko 300 prac ze szkół plastycznych. W ocenie Jury tegoroczne prace były na najwyższym poziomie z dotych- czasowych edycji.
Protokół z posiedzenia Jury i katalog konkursu znajduje się na naszej stronie www pod adresem http://www.plastyk.kielce.pl/pl/pudelko-zwane-wyobraznia

 

„Ktoś powiedział, że każdy wiersz liryczny jest cząstką autobiografii, nawet jeżeli nic w nim nie ma z wyznań. Wierszy Julii Hartwig nie umiem czytać inaczej niż układając z nich autobiograficzną powieść. Osobą, która opowiada, jest kobieta z polskiej inteligencji, mająca za sobą doświadczenia lat wojny, dużo podróżująca, o znacznej wiedzy o sztuce, wyposażona w znajomość obcych języków, zadomowiona w trzech miastach: Warszawie, Paryżu i Nowym Jorku. Osoba ta jest też poetką, szukając określenia, wybrałbym przymiotnik: wykwintną, przez co chyba rozumiem jej powściągliwość. Jej życie, tak jak ukazuje się w tej poezji, było pełne nieszczęść i klęsk, ale znalazła sposób, żeby mówić o tym jakby okólnie, poprzez nazywanie zjawiających się przed oczami obrazów. Jej głos jest równy, nie ścisza się do szeptu ani nie nasila się do krzyku.”

Te słowa Czesława Miłosza, które jednocześnie znajdują się na okładce zbioru „Wiersze wybrane” Julii Hartwig, stanowiły wprowadzenie do części artystycznej spotkania będącego rozstrzygnięciem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pudełko zwane wyobraźnią - Julia Hartwig”.

     Kawiarniana atmosfera, a więc świece, zapach kawy i herbaty, muzyka pianina i gitary oraz przygaszone światła - to wszystko miało tylko pomóc w odbiorze trudnej, lecz niezwykle bliskiej tematycznie każdemu człowiekowi poezji Julii Hartwig. Uczniowie, przygotowując prace na konkurs, najczęściej odwoływali się do wierszy: „Kot Maurycy”, „Siedziały panie” oraz „Drzewo to dom”. Wnikliwa analiza tych i innych tekstów pokaże, że poetka nieustannie podejmuje problematykę ludzkiej ułomności, ale jednocześnie niezwykłej potrzeby kochania; licznych tragedii i ciągłego trwania w nadziei; szukania tożsamości i walki o własną wolność. Poetka wie, że „rozpacz się nie starzeje”, lecz mimo wszystko dodaje: „na przekór jej wołam: Radość! Joy!”, bo jak twierdzi: „Sprzeczność jest moim żywiołem prawem, o które wojuję”.

    Przygotowany przez Jowitę Jandułę-Wójcik montaż słowno - muzyczny miał za zadanie przybliżyć zaproszonym gościom tę problematykę i jednocześnie oddać sprzeczność, o której tak często w swoich wierszach pisze Julia Hartwig. Uczennice - Joanna Kaźmierczyk, Karolina Malara, Maria Łozińska i Weronika Wrzałka - za pomocą tekstów poetki rozmawiały ze sobą i z publicznością, poruszając zagadnienia pamięci i zapominania; budowania tożsamości i wiecznej świadomej metamorfozy; odchodzenia i nieustannego trwania. Te trzy tematyczne części zostały spójnie połączone ze sobą  piosenkami wykonywanymi w oryginale przez znanych polskich wokalistów do słów J. Hartwig lub tłumaczonych przez nią tekstów z języka francuskiego. W czasie spotkania te utwory wykonały Karolina Malara i Paulina Bednarz, a akompaniowali im: na gitarze Oskar Wilman, na pianinie natomiast Jordan Sobierajski.

    Po części artystycznej, lecz jeszcze przed wręczeniem nagród, prof.  Wiesław Łuczaj (członek Jury konkursu) stwierdził, że tegoroczna, już ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pudełko zwane wyobraźnią”, poświęcona twórczości współczesnej poetki Julii Hartwig, w zgodnej ocenie Jury cechowała się - w obu kategoriach wiekowych - najwyższym poziomem artystycznym spośród dotychczas zrealizowanych. W związku z tym cele konkursu, takie jak rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie wrażliwości, zachęcanie do szukania nowych rozwiązań plastycznych oraz propagowanie twórczości polskich poetów, zostały w pełni osiągnięte. Za te działania profesor pogratulował wszystkim nauczycielom i Dyrekcji ZPSP w Kielcach oraz podziękował za przyczynianie się do podnoszenia poziomu kultury i sztuki wśród uczniów szkół plastycznych w całej Polsce. Profesor mówił o wielkim trudzie, jaki towarzyszy zawsze ocenianiu prac plastycznych, jednak zaznaczył, że Jury ostatecznie nie miało wątpliwości.

    W tym roku napłynęło na konkurs 287 prac z całej Polski. 6 listopada 2015 roku Jury w składzie prof. Maria Targońska (ASP Gdańsk), prof. Jacek Dyrzyński (ASP Warszawa) oraz  prof. Wiesław Łuczaj (UJK Kielce, ASP Warszawa), oceniając prace w dwu kategoriach: młodszej (klasy I-III ogólnokształcących szkół sztuk plastycznych) i starszej (klasy IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk plastycznych oraz I-IV liceów plastycznych), zadecydowało, że zwycięzcami zostali: w pierwszej kategorii - Kinga Baran z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie, a w kategorii drugiej Paulina Kołodziejska z Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli. Uczennice inspirowały się wierszami: „Kot Maurycy” oraz „Siedziały panie”.

    Ogromne sukcesy odnieśli również nasi uczniowie, gdyż w obu kategoriach zajęli wysokie miejsca, a wielu zostało przez jury wyróżnionych. W kategorii starszej II miejsce zajęła Anna Jasińska, która pod opieką Joanny Burlikowskiej wykonała pracę inspirowaną wierszem „Siedziały panie”.  III miejsce w tej kategorii zajęła Maria Łozińska prowadzona przez Magdalenę Kubacką. Uczennica wykonała pracę do wiersza „Cykada drąży noc”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała także Julia Żuwalska z pracą inspirowaną wierszem „Odbicie”.

W kategorii młodszej II miejsce zajęła Julia Broniś prowadzona przez Magdalenę Kubacką. Uczennica wykonała pracę do tekstu „Katakumby Kaliksta”. Wyróżnienia otrzymały również dwie inne uczennice: Matylda Szmit prowadzona przez Iwonę Stachurę oraz Adrianna Sabat przygotowana przez Kazimierza Kieliana. Dziewczęta zainspirowały się wierszami: „Niepamięć” oraz „Wiosenne światło”.  Za imponującą wystawę prac uczniów nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych odpowiadały Magdalena Kubacka i Iwona Stachura w porozumieniu z komisarz konkursu - Małgorzatą Surmą.

    Włodzimierz Gorzelańczyk reprezentujący Centrum Edukacji Artystycznej pochwalił nauczycieli przygotowujących część artystyczną oraz uczniów do konkursu plastycznego za uwrażliwienie młodzieży na odbiór trudnej sztuki w świecie banału i konsumpcji. Nasza młodzież oczarowała gościa umiejętnością przeniesienia człowieka wyrwanego z hałasu komercyjnej muzyki i rzeczywistości nieustannej pogoni za niczym w krainę poezji, prawdziwego piękna i ponadczasowych wartości.

    Zaproszeni goście życzyli Dyrekcji i nauczycielom nieustającego zapału w realizowaniu założonych celów w kolejnej edycji konkursu Pudełko zwane wyobraźnią, a młodzieży błyskotliwych pomysłów i licznych sukcesów. Organizatorzy natomiast zapowiedzieli, że zrobią wszystko, by przyszłoroczna edycja była równie trudnym, choć ciekawym wyzwaniem dla uczestników, a dla Jury i odbiorców tych prac - wielkim przeżyciem duchowym i artystycznym.

Jowita Janduła-Wójcik