Aktualności

Poplenerowa wystawa prac naszych uczniów w Chmielniku

„Miasteczko Chmielnik” pod takim tytułem nasi uczniowie prezentowali swoje prace w dawnej synagodze w Chmielniku na wystawie zorga- nizowanej przez Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Wernisaż odbył się 1 grudnia 2015 r. Wystawa potrwa do końca stycznia 2016 roku.


Uczniowie zaprezentowali tam swoją twórczość rysunkową i malarską powstałą podczas dwudniowego pleneru we wrześniu br. w Chmielniku. Można tam podziwiać prace zrealizowane w naturze - kompozycje architektoniczne i pejzażowe, jak też z inspiracji dawnym klimatem Chmielnika z postaciami nieobecnych już osób.


Ekspozycję dopełniają prace graficzne, powstałe w pracowniach szkolnych, które mogą być świadectwem minionego czasu: żydowski tałes, macewa lub portret Żyda - wykonane w tech- nice linorytu i suchej igły.


Wernisażowi towarzyszył koncert laureatów Konkursu Piosenki Żydowskiej oraz czytane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku fragmenty pochodzące  z „Gazety Kieleckiej” a dotyczące tego miasta z XIX w.