Aktualności

Wolontariusze naszej szkoły pomagają potrzebującym

Miesiąc grudzień szczególnie obfituje w naszej szkole w działania na rzecz osób potrzebu- jących. Włączyliśmy się w zbiórkę żywności, organizowaliśmy Szlachetną Paczkę oraz zbieraliśmy Górę Grosza. Te i inne działania naszych wolontariuszy zostały zauważone oraz docenione w naszym środowisku lokalnym. Otrzymaliśmy wyróżnienie podczas X Święto- krzyskiej Gali Wolontariatu.

Przez dwa kolejne weekendy (4, 5 oraz 11, 12 grudnia 2015 r.) nasi wolontariusze aktywnie włączyli się w zbiórki żywności organizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Kielecki Bank Żywności, pełniąc dyżury w sklepie „Gama” przy ul. Pocieszka 17 i zachęcając klientów do zakupu i przekazania podstawowych artykułów spożywczych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.


Ponadto, już po raz czwarty przygotowaliśmy Szlachetną Paczkę. Akcja ta ma dla nas szczególne znaczenie, bo angażuje się w nią cała społeczność szkolna: uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy administracji. Dzięki dużej mobilizacji i w tym roku udało nam się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, a także marzenia wybranej przez nas rodziny. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że takie wspólne, ważne działania niezwykle integrują społeczność szkolną i w sposób szczególny pozwalają nam przygotować się do świąt.


Grudzień to również czas, kiedy wszyscy w szkole zbierają grosz do grosza na wielką ogólnopolską „Górę Grosza”.


Bardzo miłym dla nas wydarzeniem było podziękowanie naszym wolontariuszom podczas X Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu (zorganizowanej 5 grudnia z okazji Światowego Dnia Wolontariusza) za pomoc i zaangażowanie w organizację imprez sportowych – półmaratonu kieleckiego oraz biegu „5 dla Bartka”. To bardzo motywujące, że jesteśmy doceniani w środowisku lokalnym nie tylko za przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, ale również za propagowanie idei wolontariatu i podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz innych osób.
Mamy moc, aby pomagać!


Magdalena Kobiałka