Aktualności

Warsztaty w Plastyku w ramach Międzynarodowej Konferencji w Kielcach

W naszej Szkole odbyły się warsztaty: Orator i Artysta w ramach MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży.

Warsztatymiały skłonić uczestników do odejścia od stereotypowego myślenia jakoby komunikowanie się miało odbywać się tylko za pośrednictwem języka ojczystego. Warsztaty pokazały, że przekaz może być niekonwencjonalny. Można np. malować słowem, bawić się dźwiękiem czy śpiewać trudne definicje. Najważniejsze to przełamywać schematy i rozwijać ekspresję kulturalną. Kultura i sztuka to nie tylko hobby czy sposób na życie ale fundament przyszłości. Konferencja odbywała się w dniach 2-3 czerwca 2011 r. Głównym organizatorem było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.