Aktualności

Wystawa Kazimierza Witolda Kieliana

W dniu inauguracji nowego roku szkolnego otwarto wystawę Kazimierza Witolda Kieliana pt. "Abstrakt malarski". Wystawę można było oglądać do 30 września b.r. w budynku Szkoły - Galeria Mistrzów i pracowniach artystycznych Szkoły.

KAZIMIERZ WITOLD KIELIAN - urodzony w Jędrzejowie 14 maja 1958 r. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego i Wydziale Malarstwa. Dyplom Wydziału Malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Buczka w 1983 r. Od 1987 roku do chwili obecnej dyplomowany nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Wykładowca rysunku i malarstwa na studiach dziennych i podyplomowych: w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach - obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego (2002/2007), we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach (2001/2002), w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach (2003/2005) Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, fotografikę, dydaktykę artystyczną. Członek zwyczajny Związku Polskich Artystów Plastyków.

Wystawy indywidualne :

   1984   -   Kielce, Galeria „XXXVII” KMPiK

   1987   -   Kraków, Galeria „Merino”

   1993   -   Kielce, Galeria Domu Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego

   1997   -   Kielce, Galeria Mistrzów Liceum Plastyczne

   1997   -   Miechów, Galeria Sztuki „U Jaksy”

   1998   -   Kielce, Galeria Bankowa Bank PKO S.A.

   1998   -   Jędrzejów, Państwowe Muzeum Zegarów Słonecznych im. Przypkowskich

   2002   -   Dniepropietrowsk, Ukraińsko - Polskie Centrum „Kwaśniewski – Kuczma”

   2004   -   Sandomierz, Galeria „Przykrótka” Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej

   2007   -   Kielce, Galeria „Winda” Kieleckie Centrum Kultury

   2007   -   Kielce, Galeria Mistrzów Liceum Plastyczne

Udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in.: Austria, Niemcy, Ukraina). Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W 1997 roku Odznaczony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, instytucja przyznająca Minister Kultury i Sztuki Rzeczpospolitej Polski. Laureat Nagrody Prezydenta miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2007. Laureat nagród i wyróżnień za działalność pedagogiczno-artystyczną, w tym licznych nagród kolejnych dyrektorów kieleckiego „Plastyka” (Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach).