Aktualności

Nasi nauczyciele na intensywnym kursie języka hiszpańskiego w Madrycie

Od  23 maja do 3 czerwca 2016 r. siedmiu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w dwutygodniowych intensywnych (na różnych poziomach) kursach języka hiszpańskiego w Madrycie. Kurs był głównym zadaniem projektu „Kompetentny nauczyciel kluczem do rozwoju szkoły”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami kursów językowych na poziomie A1, A2, B1 w madryckiej szkole AIL Madrid byli nauczyciele przedmiotów artystycznych: Maria Kowalczyk, Małgorzata Surma, Agnieszka Pągowska, Kazimierz Kielian, Tomasz Ozga, Paweł Witkowski. Nauczycielka języka hiszpańskiego Aleksandra Polesek uczestniczyła w kursie metodycznym. Pogłębiona znajomość języka hiszpańskiego z pewnością przyczyni się do efektywniejszej współpracy z hiszpańskimi szkołami artystycznymi.
Podczas pobytu nauczyciele nawiązali współpracę z kolejną hiszpańską szkołą Escuela de Arte La Palma w Madrycie. Uczestniczyli w wernisażu wystawy końcoworocznej prac uczniów, odwiedzili poszczególne pracownie artystyczne poznając rodzaje realizowanych tam ćwiczeń plastycznych oraz efekty nauczania w postaci wyeksponowanych prac uczniów.