Aktualności

Wystawa Przemysława Suligi w naszej szkole

W środę 15 lutego w szkolnej Galerii Mistrzów odbyło się otwarcie wystawy Przemysława Suligi – absolwenta naszej szkoły, doktora sztuk plastycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Artysta zaprezentował fragment swoich artystycznych zainteresowań, wpisujących się w tzw. nurt Geometrii Dyskursywnej. Zapraszamy do oglądania wystawy  do 10 marca br.

Autor w interesujący sposób opowiedział o swojej sztuce, która operując formą abstrakcyjną geometryczną przedstawia rzeczywistość. Jak sam artysta mówił, jego „prace powstają za pomocą generatorów funkcji życia czyli systemów informatyczno - biotechnologicznych. Systemy te odtwarzają realistyczne zbiorowe zachowania zwierząt”. Cyfrowe dane są punktem wyjścia dla kreacji artysty.