Aktualności

Spoczywającym na obczyźnie

Od kilku lat nauczyciele i uczniowie naszej Szkoły przeprowadzają renowację nagrobków wybitnych Polaków spoczywających na zagranicznych cmentarzach. Do tej pory prowadzili prace na cmentarzach w Paryżu, Wilnie a ostatnio w Stambule.

Od kilku lat nauczyciele i uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach przeprowadzają we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa renowację nagrobków wybitnych Polaków spoczywających na zagranicznych cmentarzach. Do tej pory odrestaurowali kilkadziesiąt grobów na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem, między innymi nagrobek Józefa Szermentowskiego – patrona szkoły i kilkadziesiąt na cmentarzu bernardyńskim w Wilnie.

We wrześniu tego roku w porozumieniu z konsulatem w Stambule przeprowadzili konserwację kilkunastu nagrobków i pamiątkowych tablic na cmentarzu w Polonezk?y (pol. Adampol). Największym wyzwaniem był piękny, marmurowy nagrobek Ludwiki ze Śniadeckich Sadyk, żony założyciela Adampola – Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszy). W Polonezk?y 1/3 mieszkańców stanowią Polacy. Potomkowie powstańców listopadowych i styczniowych oraz uczestników wojny krymskiej świadomi swojej kulturowej odrębności zachowali do dziś polską tożsamość. To dzięki ich gościnności nauczyciele i uczniowie kieleckiego Plastyka mogli się czuć jak w domu.

Renowacja nagrobków polskich jest dla uczniów szczególnie cennym doświadczeniem, nie tylko ze względu na stworzenie warunków do pogłębienia umiejętności warsztatowych, ale przede wszystkim z uwagi na świadomość czynnego uczestnictwa w ochronie dziedzictwa narodowego i kulturowego, szczególnie w miejscach gdzie pamięć o przodkach może być zagrożona. Nie bez znaczenia jest również możliwość poznawania przez uczniów niezwykle istotnych w procesie nauczania artystycznego obiektów sztuki, zarówno w Paryżu, w Wilnie jak i w Stambule.