Aktualności

Program unijny „Powrót do szkoły”

W ramach unijnego programu „Powrót do szkoły” gościliśmy panią Dorotę Papiewską – przedstawiciela Komisji Europejskiej, która spotkała się z młodzieżą naszej szkoły. Celem spotkania było bliższe poznanie instytucji europejskich.

Unijny program "Powrót do szkoły" (Back to school) umożliwia urzędnikom instytucji unijnych jednodniową wizytę w szkole do której sami uczęszczali, jeżeli to oczywiście jest możliwe. Inicjatywę zapoczątkował rząd Niemiec w 2007 r. z okazji objęcia przewodnictwa w UE. Komisja poparła ten pomysł. Kolejne kraje pełniące przewodnictwo w Radzie UE podtrzymywały tę tradycję. W tym roku kolej na Polskę. W związku z tym w dniach od 3 do10 listopada 2011 r. do szkół na terenie całego kraju trafiło około 200 pracujących w instytucjach UE urzędników.

Projekt "Powrót do szkoły" przybliża młodym ludziom instytucje europejskie. Ponadto daje niepowtarzalną szansę bezpośredniego kontaktu z osobami zaangażowanymi w realizację projektu integracji europejskiej, możliwość zadania pytań na temat UE oraz wiedzę o programach edukacyjnych, w których mogą sami wziąć udział.

Spotkanie w Plastyku, być może zaowocuje wystawą prac uczniowskich w gmachu Komisji Europejskiej wiosną przyszłego roku!

W programie mogą uczestniczyć również te szkoły, które nie mają wśród swoich absolwentów urzędników instytucji UE.