Aktualności

Nasza wystawa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

24 listopada 2011 r. została otwarta wystawa prac naszych absolwentów i uczniów w Galerii

Galeria „Rękaw”, mieszcząca się w długim korytarzu na parterze pałacowego gmachu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyglądała imponująco: prace uczniów kieleckiego plastyka wypełniły ją szczelnie, ale i gustownie, spełniając zadanie jak najlepszego zaprezentowania poziomu i efektów kształcenia w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała pani Monika Smoleń, podsekretarz stanu w MKiDN. Delegacja nauczycieli, uczniów i rodziców, która przyjechała na wernisaż, z radością i dumą wysłuchała opinii pani minister Smoleń na temat wysokiego poziomu artystycznego pokazanych prac, ich wielkiej różnorodności, niewątpliwych talentów młodzieży kieleckiej szkoły i wartości dobrego rzemiosła. Na wernisażu byli również aktywnie obecni m.in.  prof. Wiktor Jędrzejec, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w MKiDN,  Maksymilian Celeda, radca ministra, dr Zdzisław Bujanowski, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej oraz prof. Marcin Berdyszak, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W imieniu organizatorów wystawy głos zabrała pani dyrektor Maria Kowalczyk, mówiąc o zaszczycie, jakim jest możliwość pokazania prac naszych uczniów w tak nobilitującym miejscu i dziękując za ciepłe i życzliwe przyjęcie. Zaprezentowała też krótko kielecki plastyk jako największą tego typu szkołę w Polsce, z najbogatszą liczbą specjalizacji (co niewątpliwie unaoczniła obecna wystawa!).

Wracaliśmy z wystawy w pełni usatysfakcjonowani – wernisaż był udany, dał możliwość wielu rozmów z przedstawicielami naszych ministerialnych władz, wzmocnił poczucie naszej wartości – wartości i rangi Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

Krystyna Rydz
nauczyciel języka polskiego