Aktualności

Podsumowanie konkursu Pudełko zwane wyobraźnią - Miłosz

25.11.2011 r. odbyło się podsumowanie Konkursu Pudełko zwane wyobraźnią. Nagrody i wyróżnienia wręczyła przewodnicząca jury – prof. Maria Targońska zwracając uwagę na wysoki poziom i różnorodność prac oraz na potrzebę organizacji takich przedsięwzięć.

Podczas podsumowania konkursu uczniowie z klas IIc, IIIa i Vc pod kierunkiem pani Joanny Wójcik zaprezentowali spektakl słowno - muzyczny wprowadzający zebranych w zaczarowany świat poezji Czesława Miłosza oraz przybliżyli nam pewne fakty z jego życia.

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu odbyło się spotkanie autorskie z Panią Marią Targońską, podczas którego zaprezentowała między innymi własny dorobek – szczególnie prace, które nie były eksponowane w szkolnej galerii. Gros uwagi poświęciła na omówienie specyfiki prowadzonej przez siebie pracowni rysunku na gdańskiej ASP.

Dla prof. Targońskiej podstawę nauczania rysunku stanowi opanowanie przez studentów różnych technik  i nauka dobrego rzemiosła. „Zaczynam od rzetelnej pracy z modelem i studiów martwej natury – to pozwala ćwiczyć zdolność do specyficznego plastycznego abstrahowania, zdolność do przeniesienia kształtu na płaszczyznę za pomocą kreski. Dalszy proces to rozbudzanie, rozwijanie wszystkiego, co w konkretnej propozycji studenta jest najbardziej indywidualne, osobiste, co najbardziej interesujące wymagające tylko sobie właściwych środków wyrazu” – mówiła Maria Targońska.

Potwierdzeniem tych słów są imponujące w zamyśle, formacie i sposobie budowania przestrzeni prace studentów. Świeżość spojrzenia, pewna antyklasyczność aktów, różnorodność, przenikanie płaszczyzn, gra światła w poszczególnych ujęciach tematu pozwalają po raz kolejny dowieść, że rysunek jest niezwykle osobistą formą wypowiedzi artystycznej i  autonomiczną dziedziną sztuki.