Aktualności

Otwarta lekcja rysunku z prof. Marią Targońską

Korzystając z życzliwości i obecności w naszej szkole Pani prof. Marii Targońskiej, zorganizowaliśmy 3-godzinne warsztaty w zakresie rysunkowego studium postaci dla kilkunastoosobowej grupy wybranych uczniów.

Zajęcia miały formułę lekcji otwartej dla zainteresowanych nauczycieli plastyków. Pomysł zajęć spodobał się zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Podczas trwania warsztatów, można było zderzyć się z innym, świeżym spojrzeniem osoby z zewnątrz, kogoś kto nic o nas nie wie, dla kogo byliśmy anonimowi – mówi Renata Kurczyńska, laureatka I miejsca ogólnopolskiego Przeglądu Prac Plastycznych z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Mieliśmy szanse na całkowite oderwanie się od szkolnych schematów i tworzenie czegoś nowego, nieskrępowanego żadnym kanonem. Czas, spędzony pod okiem profesora akademickiego był ważnym doświadczeniem dla przyszłych absolwentów, możliwością oswojenia się z inną dynamiką pracy, z odrębnym sposobem oceniania – dodaje Renata.