Aktualności

Nasza wystawa w Ministerstwie Edukacji Narodowej

12 grudnia 2011 r. w gmachu MEN miał miejsce wernisaż wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły. Wystawę uroczyście otworzyła pani wiceminister Lilla Jaroń oraz pan Jarosław Jankowski dyrektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych MEN.

W dalszej części uroczystości głos zabrał także pan Wiktor Jędrzejec dyrektor Departamentu Szkolnictwa i Edukacji Kulturalnej MKiDN podkreślając bardzo wysoki poziom warsztatowy i artystyczny prezentowanych prac oraz dyrektor szkoły Maria Kowalczyk, która przybliżyła zgromadzonym specyfikę i osiągnięcia szkoły.

Otwarciu wystawy towarzyszył koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zbąszyniu (wielkopolskie).

Przez kilka najbliższych tygodni pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej będą mogli poznać specyfikę i artystyczny dorobek szkoły.