KOMPETENTNY NAUCZYCIEL KLUCZEM DO ROZWOJU SZKOŁY

 

plakatwww2

O PROJEKCIE

Projekt trwa od 31.12.2015 r. do 31.12.2017 r.

Jego głównym celem jest podniesienie praktycznych umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów artystycznych (nauka języka Hiszpańskiego w szkole językowej w Hiszpanii) oraz kurs metodyczny w Hiszpanii dla lektora języka hiszpańskiego naszej szkoły. Te działania z kolei mają na celu m.in. pogłębienie zapoczątkowanej już wcześniej współpracy z hiszpańskimi szkołami artystycznymi, wymianę doświadczeń, wprowadzenie do nauczania nowych rozwiązań i technologii. Wszystkie te działania przyczynią się do podniesienia jakości zajęć dydaktycznych w ZPSP w Kielcach i poszerzenia oferty edukacyjnej naszej Szkoły.

Projekt: Kompetentny nauczyciel kluczem do rozwoju szkoły realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)Mobilność kadry edukacji szkolnej - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W jego ramach każdy uczestnik może wziąć udział w jednej mobilności - łącznie 7 nauczycieli (intensywny kurs językowy w Hiszpanii - dla 6 nauczycieli oraz kurs metodyczny, również w Hiszpanii, dla 1 nauczyciela).
 
 

PRZYGOTOWANIA

Na początku marca 2016 r. odbyła się rekrutacja do projektu wśród nauczycieli przedmiotów artystycznych.

Regulamin rekrutacji

Ponadto:

- nauczyciele odbyli kurs przygotowawczy z języka hiszpańskiego, prowadzony przez lektora naszej szkoły: podstawowy oraz na poziomach A1 i A2, dla tych, którzy już mieli kontakt z hiszpańskim.

- została wybrana szkoła języka hiszpańskiego: AIL Madrid.

 

REALIZACJA PROJEKTU (MOBILNOŚĆ)

 Od  23 maja do 3 czerwca 2016 r. siedmiu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w dwutygodniowych intensywnych (na poziomach A1, A2, B1) kursach języka hiszpańskiego w Madrycie oraz kursie metodycznym dla uczących języka hiszpańskiego.
Uczestnikami kursów językowych w madryckiej szkole AIL Madrid byli nauczyciele przedmiotów artystycznych: Maria Kowalczyk, Małgorzata Surma, Agnieszka Pągowska, Kazimierz Kielian, Tomasz Ozga, Paweł Witkowski. Nauczycielka języka hiszpańskiego Aleksandra Polesek uczestniczyła w kursie metodycznym. Pogłębiona znajomość języka hiszpańskiego z pewnością przyczyni się do efektywniejszej współpracy z hiszpańskimi szkołami artystycznymi.
Podczas pobytu nauczyciele nawiązali współpracę z kolejną hiszpańską szkołą Escuela de Arte La Palma w Madrycie. Uczestniczyli w wernisażu wystawy końcoworocznej prac uczniów, odwiedzili poszczególne pracownie artystyczne poznając rodzaje realizowanych tam ćwiczeń plastycznych oraz efekty nauczania w postaci wyeksponowanych prac uczniów.

 

WYKORZYSTANIE NABYTYCH KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

 W dniach od 6 do 18 czerwca 2016 r. gościliśmy w naszej szkole  studentki Escuela de Arte de Granada w ramach programu Erasmus+. Teresa Cruz Miranda i Ana Isabel Jiménez Alcaide realizowały praktyki w pracowni ceramiki i pracowni grafiki. Dzięki przygotowaniu językowemu nauczyciele mogli sprawniej przeprowadzić zajęcia z praktykantkami oraz wykorzystać pobyt studentek do  wymiany doświadczeń w zakresie technik i technologii stosowanych w różnych pracowniach w szkole hiszpańskiej.

MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - NACZYNIA

Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów

 

Drodzy Gimnazjaliści


Zapraszamy Was do udziału w zabawie plastycznej, której celem będzie uważne obserwowanie przedmiotów codziennego użytku, a szczególnie różnego rodzaju naczyń - garnków, misek, kubków, butelek, pudełek itp. Wybierzcie kilka z nich, ustawcie je razem i przedstawcie w formie pracy malarskiej lub rysunkowej. Dołączamy przykłady dzieł sztuki, których tematem była taka właśnie martwa natura, żeby wskazać Wam możliwości inspiracji. Oczekujemy, że Wasze prace będą zawierały indywidualne spojrzenie na temat - to Wy wskażecie nam, co jest dla Was najważniejsze - ciekawa kompozycja, ukazanie proporcji, przestrzeni, koloru czy może różnorodności faktur.

 

REGULAMIN KONKURSU
„MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - NACZYNIA”          

   Martwa natura, zgodnie z Małym Słownikiem Terminów Plastycznych , to przede wszystkim: „1. zestawienie kilku przedmiotów codziennego użytku, oglądanych jako całość; także kwiaty, owoce, ubita zwierzyna, trofea myśliwskie itp.; 2. - obraz, którego tematem są takie przedmioty; (...)”.
Organizator Konkursu:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

Cele konkursu:
1.    Propagowanie aktywności plastycznej wśród uczniów gimnazjów;
2.    Zapoznawanie z twórczością artystów sztuki nowożytnej;
3.    Prezentacja zróżnicowanych form ekspresji plastycznej uczestników;
4.    Propagowanie umiejętności komponowania i świadomego stosowania środków wyrazu rysunkowych i malarskich.

Uczestnicy:
      Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów.
Warunki:
1.   Przedmiotem konkursu są prace rysunkowe i/lub malarskie, których tematem jest martwa natura - naczynia. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
•    rysunku;
•    malarstwa.
2.   Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.
3.   Zgłaszane prace powinny mieć format 50x70 cm i być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i dokładny adres szkoły, numer  telefonu i adres mailowy.
4.   Prac nie należy rolować.

Terminy:  Prace na konkurs należy nadsyłać na adres  organizatora:
            Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego,
ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce         do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 24 kwietnia 2018 r. podczas Dnia Otwartego Szkoły.
W tym dniu każdy uczestnik konkursu będzie mógł wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach plastycznych.

Wyniki konkursu:
1.    Prace oceni Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2.    Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, świadome stosowanie środków plastycznych, oryginalność ujęcia tematu, kompozycja, estetyka pracy.
3.    O wynikach konkursu organizator powiadomi laureatów telefonicznie lub mailowo.
4.    Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej  www.plastyk.kielce.pl

Nagrody:
1.    W każdej z wymienionych kategorii zostaną przyznane 3 miejsca oraz wyróżnienia
2.    Dla laureatów konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
3.    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
Postanowienia końcowe:
1.    Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.2016.922 t.j. z późn. zm) .
2.   Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów.
3.    Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.

       Kontakt:  Szkoła tel.  41 344 47 39
Iwona Stachura , telefon: 694 058 654  ,  e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 REGULAMIN KONKURSU do wydruku

 

W załączeniu reprodukcje:

zacznik