2011

Ceramika:

 1. Łukasz Babik
 2. Joanna Gruszecka
 3. Marta Hatys
 4. Dagmara Kołodziej
 5. Karolina Niewadził
 6. Anna Wierciak

Techniki graficzne:

 1. Daria Czapka
 2. Mateusz Lanckoroński
 3. Adam Perliński
 4. Igor Polewczak

Techniki malarskie i pozłotnicze:

 1. Klaudyna Lewczuk
 2. Marta Matynia
 3. Patrycja Poszalska
 4. Katarzyna Surma