2012

Techniki graficzne:

 1. Kamila Błaszkiewicz
 2. Klaudia Chojnecka
 3. Magdalena Gołda
 4. Mateusz Grum
 5. Jonasz Kantyka
 6. Katarzyna Lanckorońska
 7. Izabela Mrowiec
 8. Paulina Skowron
 9. Agnieszka Włodarczyk
 10. Katarzyna Woźniak
 11. Karolina Zaborowska

Techniki malarskie i pozłotnicze:

 1. Aleksandra Jaszczyk
 2. Natalia Moskal
 3. Anna Mróz
 4. Iweta Pietrzyk
 5. Izabela Stachurska
 6. Barbara Strąk