2003

 Tkactwo artystyczne:

 1. Eliza Bałtowska

 2. Marika Ciechańska

 3. Joanna Lasa

 4. Anna Pastuszka

 5. Katarzyna Szumielewicz

 6. Agnieszka Zakłada

 7. Monika Surdy

 

Snycerstwo artystyczne:

 1. Mateusz Druzic

 2. Piotr Górak

 3. Małgorzata Hornung

 4. Łukasz Michalczyk

 5. Edyta Piątek

 6. Łukasz Powałek

 7. Arkadiusz Gola

 

Meblarstwo artystyczne:

 1. Piotr Burzyński

 2. Sławomir Dziewięcki

 3. Tomasz Jackowski

 4. Jakub Mazur

 5. Przemysław Suliga