1984

Tkactwo artystyczne:

 1. Liliana Chlebna
 2. Anna Czermińska
 3. Monika Gregorczyk
 4. Grażyna Jakubczyk
 5. Neoniła Janiuk
 6. Jolanta Janecka
 7. Iwona Kędzior
 8. Elżbieta Kurska
 9. Beata Matynia
 10. Joanna Marcinkowska
 11. Katarzyna Popek
 12. Małgorzata Tusińska
 13. Lucyna Walczyk
 14. Joanna Wodzisławska
 15. Ilona Byrdy
 16. Beata Kotkowska
 17. Anna Zarzycka

Meblarstwo artystyczne:

 1. Jarosław Cierlikowski
 2. Marek Trocha
 3. Andrzej Przedbora

Konserwacja rzeźby:

 1. Dorota Bednarczyk
 2. Ewa Bojczuk
 3. Janusz Gil
 4. Adam Gugała
 5. Artur Grabski
 6. Elżbieta Hermanowska
 7. Dariusz Grzegorczyk
 8. Elżbieta Jabłońska
 9. Maciej Kałucki
 10. Dorota Koniusz
 11. Agnieszka Kozakiewicz
 12. Dorota Kupiec
 13. Jacek Lanckoroński
 14. Katarzyna Papierniak
 15. Tomasz Pietrzyk
 16. Teresa Tutaj
 17. Dorota Wijas
 18. Grażyna Biedrzycka
 19. Zbigniew Brzozowski
 20. Elżbieta Jęczmień
 21. Sławomir Marcisz
 22. Ewa Świtała
 23. Bogumił Szymański
 24. Grzegorz Zieliński

Ceramika artystyczna:

 1. Ewa Banaś
 2. Barbara Dróżdż
 3. Dorota Dziewięcka
 4. Joanna Nogacka
 5. Dariusz Pszczółkowski
 6. Agata Serafin
 7. Barbara Słowik
 8. Dorota Wojno
 9. Robert Titkin
 10. Halina Jakubik
 11. Ewa Kaflowska