1988

Konserwacja tkaniny:

 1. Katarzyna Karkocha
 2. Agata Ratajczak
 3. Małgorzata Tusińska

Konserwacja elementów i detali architektonicznych:

 1. Krystyna Cybuch
 2. Jarosław Chmielewski
 3. Ignacy Czwartos
 4. Dorota Niczewska
 5. Zuzanna Ślugaj
 6. Piotr Wiśniewski

Konserwacja mebli:

 1. Sławomir Chabior
 2. Andrzej Gołębiowski
 3. Artur Krekora
 4. Sławomir Mikołowski
 5. Bogdan Milczarek
 6. Tomasz Ozga
 7. Paweł Ptak
 8. Maciej Pomorski
 9. Sławomir Zawada

Wystawiennictwo:

 1. Małgorzata Bielec
 2. Ewa Gibalska
 3. Monika Jankowska
 4. Piotr Jurkiewicz
 5. Alicja Kubat – Parkita
 6. Paweł Opaliński
 7. Anita Pawlak
 8. Agnieszka Sekita
 9. Cezary Sękalski
 10. Barbara Żmuda