Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 • 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy oraz inne osoby, które otrzymają pozwolenie od dyrektora szkoły.
 • 2. Czytelnicy zobowiązani są do:
 • 1) zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania jego przepisów;
 • 2) zachowania ciszy i porządku w pomieszczeniach bibliotecznych.

Rozdział II

CZYTELNIA

§ 2.

Czytelnik może skorzystać w czytelni ze zbiorów z księgozbioru podręcznego oraz czasopism.

Rozdział III

WYPOŻYCZALNIA

§ 3.

 • 1. Czytelnik wypożycza książkę osobiście i jest za nią odpowiedzialny.
 • 2. Jednocześnie można mieć wypożyczone nie więcej niż 3 książki.
 • 3. Książkę wypożycza się na okres 2 tygodni, lektury - 1-go miesiąca.
 • 4. Prośby o przedłużenie terminu zwrotu zgłaszać należy przed jego upływem. Przesunięcie terminu zwrotu dokonuje się przy równoczesnym okazaniu wypożyczonej książki.
 • 5. Za przetrzymywanie książek ponad wyznaczony termin czytelnik nie będzie mógł korzystać z biblioteki przez okres 1 miesiąca.
 • 6. Wypożyczając książkę czytelnik powinien zwrócić uwagę na jej stan i zgłosić wszelkie uszkodzenia nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • 7. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik odkupuje książkę po cenie nominalnej.
 • 8. Czytelnicy powinni zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki, kasety i płyty przed zakończeniem roku szkolnego, do 15 czerwca.

Rozdział IV

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

§ 4.

 • 1. Komputery pracujące w sieci Internet służą wszystkim do wyszukiwania informacji oraz przeglądania programów edukacyjnych.
 • 2. Praca przy komputerze możliwa jest po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 • 3. Zabrania się:
  1) zmieniać ustawienia w systemie, wgrywać własne programy, kasować zainstalowane;
  2) wykonywać żadnych połączeń technicznych;
  3) kopiować gier i programów chronionych prawem autorskim.
 • 4. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo osoba korzystająca z komputera. Jeśli jest niepełnoletnia, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • 5. Po stwierdzeniu, w rejestrze zdarzeń, pobytu ucznia na stronach niosących treści niemoralne i niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia