Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców

 • Olga Król - Bech - przewodnicząca
 • Andrzej Stobiecki - wiceprzewodniczący
 • Iwona Głąb - członek
 • Barbara Graboń - członek

Przedstawiciele Rad Oddziałowych

 • 1a - Sylwia Daszewska
 • 1b - Iwona Głąb
 • 2a - Magdalena Michalec
 • 2c - Ewelina Kożuch
 • 2d - Monika Horyń
 • 3a - Andrzej Stobiecki
 • 3c - Olga Król - Bech
 • 4a - Ewa Galera
 • 4b - Barbara Graboń
 • 4c - Wioletta Kabała
 • 5c - Andrzej Haręża
 • 6c - Anna Walczak

KONTO RADY RODZICÓW
92 8493 0004 0011 0079 0246 0001