Aktualności

Trzecia wizyta studyjna nauczycieli w Szkłach Artystycznych w Granadzie i Kordobie

W październiku miała miejsce trzecia wizyta studyjna nauczycieli realizujących Projekt w szkołach artystycznych w Granadzie i Kordobie.

Podobnie jak w poprzednich wizytach, nauczyciele mogli zapoznać się ze strukturą systemu edukacyjnego w Hiszpanii, w tym szkolnictwa zawodowego, w szczególności artystycznego, z uwzględnieniem rozwiązań w autonomicznych regionach.  Odwiedzili Centro Albayzín - Escuela Andaluza de Restauración, Escuela de Arte de Granada - szkoły współpracujące w ramach Projektu oraz  Escuela de Arte Dionisio Ortiz  w Kordobie a także  pracownie restauracji i konserwacji zabytkówUniwersytetu w Granadzie. W poszczególnych pracowniach rozmawiali z nauczycielami hiszpańskimi na temat specyfiki szkół, programów nauczania, stosowanych metod, doboru ćwiczeń i źródeł inspiracji do realizowanych tematów, stosowanej technologii, w tym używanych materiałów i narzędzi. Prowadzili rozmowy na temat warunków współpracy dotyczącej udziału uczniów ZPSP w Kielcach w warsztatach w Centro Albayzín i w Escuela de Arte de Granada w marcu 2014 r. O możliwości współpracy w dalszej perspektywie rozmawiano także w warsztatach tkackich w miejscowościach - Bubión i Pampaneria (region Alpujarra).