Kadra projektu

Kierownik projektu – Jerzy Kosanowski
Koordynator ds. programowych – Maria Kowalczyk
Specjalista ds. organizacyjnych – Karolina Opałko-Moćko
Specjalista ds. finansowych – Barbara Chandzel
Koordynator strony hiszpańskiej – Magdalena Adamczyk