Rezultaty projektu

RAPORT KOŃCOWY

Media o Projekcie:

Echo Dnia 1

Echo Dnia 2

Radio Kielce

Culturas

Portal de la Junta de Andalucia 1

Portal de la Junta de Andalucia 2

Taracea technika intarsji hiszpańskiej - przewodnik metodyczny

Eestofado technika polichromii - przewodnik metodyczny

Islamski ornament gipsowy - przewodnik metodyczny

Interdyscyplinarny program nauczania

Hiszpania - sprawozdanie z seminarium maj 2014

Sprawozdanie z warsztatów uczniów ZPSP w Kielcach w szkołach artystycznych w Granadzie w dniach 10 – 22 marca 2014 r.

Warsztaty plastyczne ESTOFADO TECHNIKA POLICHROMII

Warsztaty plastyczne ORNAMENT ISLAMSKI

Warsztaty plastyczne TECHNIKA INTARSJI

Sprawozdanie z warsztatów "Islamski ornament gipsowy" przeprowadzonych dla uczniów ZPSP w Kielcach w ramach projektu: "Sztuki plastyczne – drogą do utrwalania dziedzictwa kulturowego narodów" w dniach 3 – 14 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z warsztatów "Estofado - technika polichromii" przeprowadzonych dla uczniów ZPSP w Kielcach w ramach projektu: "Sztuki plastyczne – drogą do utrwalania dziedzictwa kulturowego narodów" w dniach 3 – 14 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z warsztatów dla uczniów ZPSP w Kielcach prowadzonych przez nauczycieli z Hiszpanii w ramach projektu: „Sztuki plastyczne – drogą do utrwalania dziedzictwa kulturowego narodów” w dniach 13– 17 maja 2013 r.

Warsztaty uczniów ZPSP w Kielcach w szkołach artystycznych w Granadzie w dniach 13.04.- 27.04.2013 r.

Warsztaty „Technika intarsji” dla uczniów ZPSP w Kielcach 10 listopada – 8 grudnia 2012 r.

Zajęcia z języka hiszpańskiego uczniów i nauczycieli ZPSP w Kielcach w dniach 1 lutego – 25 kwietnia 2012 r.

Warsztaty uczniów ZPSP w Kielcach w szkołach artystycznych w Granadzie w dniach 17 maj – 4 czerwiec 2012 r.

II zajęcia z języka hiszpańskiego uczniów i nauczycieli ZPSP w Kielcach w dniach 1 października 2012 – 19 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie z wizyty studyjnej nauczycieli ZPSP w Kielcach w szkołach artystycznych w Granadzie i Kordobie w dniach 23 – 28 października 2013 r.