Aktualności

Drugi tydzień zajęć

Do warsztatów kompetencji kluczowych dołączyli nowi uczniowie oraz nowi trenerzy

 

W drugim tygodniu również nowa grupa uczestników projektu mogła korzystać z warsztatów kompetencji cyfrowych

Warsztaty kompetencji kluczowych dla uczniów

miniatura spoeczne


Rozpoczęliśmy realizację projektu. Tak więc ferie spędzamy pracowicie. W ramach projektu realizujemy warsztaty kompetencji kluczowych. Prowadzi je pan Marek Szurawski z grupą trenerów ECCE HOMO XXI, którzy dołączą w drugim tygodniu (Filip Dąbrowski, Marek Dąbrowski, Ewa Romaniuk, Jakub Gajdecki, Dorota Nawrotek). Celem tego zadania jest wsparcie uczniów w kształtowaniu umiejętności i kompetencji społecznych, postaw kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności.

     Świat zmienia się, gwałtownie, niekiedy lawinowo, stając się przy tym coraz bardziej konkurencyjny i stresogenny. Doświadczamy tego na co dzień, niemal na każdym polu naszej aktywności. Jak się w nim znaleźć? Nie zgubić? Nie zginąć? Ba! Jak w nim wygrać - zwłaszcza to, co najcenniejsze – spełnione, udane życie? Kluczem jest możliwie najlepsze wykorzystanie myślącego i uczącego się MÓZGU. A jeśli dodać do tego wykorzystanie pełni własnego potencjału i oryginalności, entuzjazm i kreatywność w działaniu, siłę pracy zespołowej, skuteczną komunikację, etykę działań zawodowych, radzenie sobie ze stresem i brakiem czasu oraz wchodzenie w krzepiące relacje międzyludzkie -  będziemy nie do pobicia.
    To o czym właśnie przeczytałeś należy do dyscypliny ludzi XXI. wieku, czyli tzw. kompetencji kluczowych,  o których wraz z grupą trenerów ECCE HOMO XXI będę miał przyjemność opowiadać społeczności szkolnej „Plastyka”. Bardzo zapraszam. Obiecuję zabawę z umysłem i wyobraźnią  (więc dużo uśmiechu), oryginalne prowadzenie zajęć (atmosfera przygody intelektualnej), krzepiące, inspirujące myślenie  o każdym z Was (więc optymizm i wiara w swoje możliwości) i poznanie narzędzi umysłowych na całe życie (sigmoida zawodowa stale w górę….).
    Spotykamy się teraz w lutym (ferie), potem w marcu i czerwcu, i wszystko wskazuje na to, że również w przyszłym, 2019 roku.

Serdecznie życzę powodzenia w opanowywaniu nowej wiedzy, wielu pozytywnych wrażeń i emocji, i radości osiągania wszystkich wymarzonych szczytów.
    Q.B.F.F.F.S.
    Marek Szurawski
    Zobacz przy okazji film w TVP3 Lublin (przedstawiam się bliżej) http://lublin.tvp.pl/33919513/8-wrzesnia-2017. „Cisnąć melonikiem”, archiwalny odc. 16 z cyklu „Zwykłe-niezwykłe”.
    Możesz już wstępnie przygotować się do zajęć, określając własne strategie uczenia się i czytając o głównej osi programu (załącznik Buzan1).
    A na zajęcia przynoś  teczkę tekturową, zeszyt lub luźne kartki A4, kolorowe flamasterki/pisaki, 3 piłeczki do nauki żonglowania; strój luźny, pół sportowy.
I przyda się znajomość hasła Twoich rówieśników w krajach anglosaskich „Nie trać życia na uczenie się” (bo możesz szybciej, lepiej, skuteczniej i z radością).


Warsztaty kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli

miniatura cyfr


Warsztaty te mają  przygotować uczestników do projektowania i wykonywania prac artystycznych oraz modeli przy pomocy urządzeń i sprzętu cyfrowego opartego na zaawansowanych technologiach.