Podstawy projektowania

Podstawy projektowania - kompozycja to przedmiot przygotowujący uczniów do samodzielnego, świadomego myślenia kreacyjnego i w efekcie do różnorodnych działań twórczych.

W ramach przedmiotu Podstawy projektowania – kompozycja łączona jest wiedza teoretyczna z zakresu kompozycji plastycznej z umiejętnościami warsztatowymi oraz technicznymi i technologicznymi.

Nauka tego przedmiotu trwa trzy lata w wymiarze od 2 do 3 godzin tygodniowo.

W pierwszym roku nauki przedmiotu uczniowie zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu kompozycji plastycznej, teorii koloru, psychofizjologii widzenia oraz metod wyrażania przestrzeni na płaszczyźnie. Wykonują ćwiczenia, w których wykorzystują zdobytą wiedzę oraz rozwijają własną wyobraźnię i umiejętności realizacyjne stosując środki wyrazu plastycznego charakterystyczne dla tradycyjnych materiałów i współczesnych technik komputerowych.

Drugi rok nauki, to czas zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w zadaniach złożonych, wielowariantowych, rozwijających świadomość plastyczną, kształtujących postawy twórcze. Na tym etapie uczniowie zapoznają się również z zasadami rysunku technicznego, perspektywy wykreślnej i aksonometrii. W dalszym ciągu ćwiczą manualne techniki realizacyjne i doskonalą umiejętność pracy w graficznych programach komputerowych znajdujących się w zasobach pracowni.

W trzecim roku nauki uczniowie zapoznają się ze szczegółowymi zagadnieniami z zakresu liternictwa i podstaw typografii. Realizują ćwiczenia m.in. z konstruowania litery, pisma odręcznego, kompozycji litery w słowie i tekście.

Pracownia podstaw projektowania wyposażona jest w komputery i oprogramowaniem pakietu CorelDRAW oraz Microsoft Word. Do dyspozycji uczniów jest również pracownia komputerowa wyposażona w komputery Apple Mac.