Techniki druku artystycznego

Wieloletnia tradycja funkcjonowania w Szkole pracowni graficznej dała początek utworzeniu w roku 2002 nowej specjalności artystycznej pod nazwą techniki graficzne, w ramach której uczniowie poznawali poszczególne techniki i technologie w zakresie tradycyjnych (warsztatowych) i komputerowych technik graficznych.

W roku 2014 grafika warsztatowa stała się nową specjalizacją o nazwie techniki druku artystycznego.

W pracowni graficznej uczniowie realizują prace w technice monotypii, druku wypukłego (linoryt, drzeworyt) oraz wklęsłego (sucha igła, folioryt). W procesie projektowania wykorzystywane są także komputerowe programy graficzne.