Techniki rzeźbiarskie

Techniki rzeźbiarskie należą do najstarszych funkcjonujących w szkole specjalizacji, chociaż nazwa zmieniana była kilkakrotnie. W pracowni technik rzeźbiarskich uczniowie poznają przede wszystikim sposoby modelowania, sposoby obróbki drewna i kamienia oraz techniki odlewnicze. Wykonują płaskie i przestrzenne prace plastyczne w różnych materiałach i technikach rzeźbiarskich. Dzięki ćwiczeniom studyjnym (studium form roślinnych, studium draperii, studium głowy) wyrabiają umiejętność wnikliwej obserwacji natury i jej twórczej interpretacji. Te doświadczenia wykorzystują do projektowania i realizacji złożonych, wieloelementowych kompozycji rzeźbiarskich.