Ceramika artystyczna

Ceramika artystyczna istnieje w Szkole od 1971 r. Podczas procesu kształcenia uczniowie zapoznają się z różnorodnymi technikami ceramicznymi. Wykonują kompozycje na płaszczyźnie, między innymi w technice mozaiki oraz formy przestrzenne wykorzystując modelowanie ręczne, powielanie z form gipsowych i toczenie na kole garncarskim. Najczęściej realizują rozbudowane zestawy form użytkowych i formy unikatowe z zastoso-  waniem różnorodnych technik szkliwienia.