Meblarstwo artystyczne

Meblarstwo artystyczne funkcjonuje od momentu powołania Szkoły. Pierwotna nazwa tej specjalizacji brzmiała sprzętarstwo. Podstawę nauczania stanowią ćwiczenia związane z projektowaniem i wykonywaniem mebli oraz drobnych form użytkowych o charakterze dekoracyjnym. Uczniowie poznają warsztat techniczny i technologiczny w oparciu o tradycje artystyczne meblarstwa. Projektują i realizują meble z uwzględnienim zasad ergonomii, funkcji, konstrukcji i formy plastycznej.