Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

Tradycyjne techniki marskie i pozłotnicze funkcjonują w Szkole od 1991 r. Pomimo wielokrotnej modyfikacji nazwy, treści nauczania nie podlegały zasadniczym zmianom. Prace uczniów będące twórczą interpretacją dzieł wielkich mistrzów, wykonywane są w oparciu o specjalistyczną wiedzętechnologiczną, z użyciem współcześnie dostępnych narzędzi i materiałów. Uczniowie poznają specyfikę i warsztat malarski właściwy dla technik wodnych (akwareli, gwaszu, tempery, akrylu), suchego pastelu oraz technik olejnych na płutnie oraz desce. W zakresie technik pozłotniczych zgłębiają technologię tradycyjnego złocenia (złotem i szlagmetalem na mikstion i pulment) oraz złoceń syntetycznych. Oprócz prac malarskich uczniowie projektują i realizują formy użytkowe z wykorzystaniem poznanych technik.