Przetargi

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2018 r. w sprawie dostarczenia wyposażenia w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu: „Techniki cyfrowe we wspomaganiu kształcenia zawodowego w kieleckim Plastyku”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

 

zaproszenie do złożenia oferty nr 1 - ploter

zaproszenie do złożenia oferty nr 2 - komputery

zaproszenie do złożenia oferty nr 3 - systemy sufitowe

zaproszenie do złożenia oferty nr 4 - sprzęt fotograficzny

formularz oferty