Anioły są wśród nas

Projekt realizowany w październiku 2006 r. w ramach programu Młodzież we współpracy czeską szkołą AVE ART z Ostrawy. Myślą przewodnią projektu było zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących – dzieci z Domu Dziecka. W tym celu przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których uczniowie wspólnie wykonywali prace plastyczne i komponowali stroje anielskie na finałowy happening połączony z licytacją prac. Po dwutygodniowych warsztatach młodzież w anielskim orszaku dotarła na Plac Artystów w Kielcach, wzbudzając ogromne zainteresowanie przechodniów. Dzięki hojności Kielczan podczas licytacji zebrano 1 500 zł. Kwota ta została w całości przekazana na potrzeby Domu Dziecka Kamyk. Akcja szerokim echem odbiła się w mediach i w środowisku kieleckim.