Praca dla plastyka

Projekt zrealizowany ze środków finansowych Narodowego Banku Polskiego. Jego głównym celem było przygotowanie uczniów do aktywności w rzeczywistości gospodarki rynkowej, w tym do podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Projekt trwał 7 miesięcy – od grudnia 2006 r. do czerwca 2007 r.

Młodzież otrzymała porcję solidnej wiedzy podczas wykładów, warsztatów i konsultacji prowadzonych przez przedstawicieli instytucji finansowych, przedsiębiorców i specjalistów od rynku pracy. Poważnym wsparciem były spotkania autorskie z absolwentami szkoły, którzy założyli własne firmy, wykorzystując swój potencjał artystyczny. Spotkaniom towarzyszyły wystawy – prezentacje dorobku artystycznego w formie produktu, usługi lub działań artystycznych wprowadzonych na rynek.

W ramach projektu młodzież założyła własne mini-przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Uczniowie zmierzyli się z problemami związanymi między innymi z rozpoznaniem rynku, redagowaniem planu biznesowego, zgromadzeniem kapitału, rejestracją firmy, wyprodukowaniem, reklamą i sprzedaniem produktu lub uruchomieniem usługi. Działanie to miało charakter konkursowy. Nagrodzeni uczniowie oprócz nagród rzeczowych odbyli wycieczkę do Warszawy, podczas której odwiedzili między innymi Giełdę Papierów Wartościowych, Urząd Patentowy oraz firmy prosperujące w branży filmowej.