Dokument formą tożsamości

DOKUMENT FORMĄ TOŻSAMOŚCI to zadanie publiczne zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa świętokrzyskiego wspólnie z działającym przy szkole Stowarzyszeniem Pro Arte i Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach

Projekt realizowany na przełomie września i października 2010 roku i skierowany do uczniów ze specjalności techniki graficzne. Obejmował spotkanie autorskie, warsztaty filmowe i graficzne z reżyserem, scenarzystą i producentem - Grzegorzem Linkowskim.

Podsumowaniem projektu były wystawy powstałych prac plastycznych w postaci storyboardów, które zawierały przemyślenia uczestników na temat własnej tożsamości, świadomości swoich korzeni i swojego miejsca.