Apel do uczniów

Drodzy Uczniowie,
zgodnie z  rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. prowadzimy w naszej szkole zdalne nauczanie. Szczegółowe zasady zostały zamieszczone  na stronie internetowej szkoły. Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

Pragniemy zwrócić Waszą uwagę na kilka aspektów wynikających z zapisów rozporządzenia oraz przyjętych przez szkołę rozwiązań z niego wynikających:

 
1.   Nauczyciele mają obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.    Uczniowie mają obowiązek podejmowania określonych przez nauczycieli aktywności
w sposób, który potwierdza zapoznanie się z nimi oraz pozwala na ich ocenę.
3.   Zajęcia zdalnego nauczania w naszej szkole odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

 
Apelujemy do Was, abyście w określonych planem zajęć godzinach przystępowali do zapoznawania się z przysłanymi przez nauczycieli materiałami, uczestniczyli w zajęciach on-line, dołożyli wszelkich starań do  samodzielnego wykonania zadań oraz odesłania ich  w wyznaczonym przez nauczycieli terminie.

 
Nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji w godzinach określonych w planie zajęć. Używając wybranego narzędzia, możecie się z nimi komunikować w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub przekazania sugestii.

 
Możecie również liczyć na wsparcie ze strony wychowawców klas w sytuacjach tego wymagających. Większość z Was posiada prywatny numer do wychowawczyni. Prosimy Was również o respektowanie czasu pracy nauczycieli i kontaktowanie się z nimi o odpowiedniej porze.

 
Istnieje  możliwość uzyskania pomocy od pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli bibliotekarzy. Informacje o sposobie kontaktu znajdują się na stronie internetowej szkoły.
Zdajemy sobie sprawę, jak dużym wysiłkiem jest dla Was odebranie materiałów, uczestniczenie w  e-zajęciach, przygotowanie rozwiązań i ich odesłanie. Dla nas to również działania bardzo czasochłonne.

 
Prosimy Was o przestrzeganie zasad higieny pracy zdalnej i przeplatanie aktywności związanych z użyciem technologii komunikacyjnych tym, co lubicie najbardziej, czyli obcowaniem ze sztuką.

 
Jednocześnie wyrażamy głębokie uznanie dla uczniów, którzy wykazują się nadzwyczajną inicjatywą: pomagają nauczycielom uruchomić nowy kanał komunikacji, np. DiscordAPP, przekazują informacje i materiały kolegom i koleżankom, są w gotowości nie tylko do wypełniania nowych obowiązków, ale również wyzwań.

 
Życzymy Wam dużo zdrowia, siły, dobrego samopoczucia i liczymy na szybkie zobaczenie się w szkole.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej