wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacja dotycząca organizacji dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w następujących dodatkowych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
• Zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzonych w małych grupach przez specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych: Treningu przypominającym zasady pisowni i doskonalącym koncentrację uwagi.
• Indywidualnych sesjach z psychologiem, pedagogiem lub pedagogiem specjalnym.
Aby wziąć udział w wybranych zajęciach należy zgłosić się do wychowawcy klasy lub wybranego specjalisty. Zgłoszeń mogą dokonywać uczniowie lub ich rodzice.