Giełda prac uczniowskich – 30 listopada 2019

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach ul. Radiowa 3 / budynek pracowni artystycznych

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej