wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

II edycja rekrutacji do projektu hiszpańskiego

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZD DO HISZPANII W RAMACH PROJEKTU jest wywieszona na szkolnej tablicy ogłszeń projektowych

„Rozwój technik rzemiosła artystycznego - mobilność uczniów i nauczycieli kieleckiego Plastyka” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Realizowane będą 3 dwutygodniowe wyjazdy 17-osobowych grup uczniów:
•    II wyjazd do Sewilli (Hiszpania)
Realizacja: październik 2019, praktyka w Escuela de Arte de Sevilla

•    III i IV wyjazd do Granady (Hiszpania)
Realizacja: w okresie marzec – maj 2020, praktyka m.in. w Escuela de Arte de Granada

Formularze rekrutacyjne można pobierać u wychowawców klas od 27 maja 2019 r. Kryteria naboru przedstawione są w regulaminie rekrutacji do projektu.
Formularze należy składać do wychowawców klas do dnia 4 czerwca 2019 r.

REGULAMIN PROJEKTU