wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Inauguracja nowego roku szkolnego - 2017/2018

Podczas uroczystego rozpoczęcie nowego roku szkolnego zainaugurowano ROK KULTURY ORMIAŃSKIEJ. Z tej okazji gościliśmy wielu znamienitych gości m.in. Pana Edgara Ghazaryana Ambasadora Republiki Armenii w RP oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Fundacji Polsko - Ormiańskiej, Muzeum Narodowego i Politechniki Świętokrzyskiej. Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Ambasador.

W tradycji naszej Szkoły jest nauczanie w systemie lat monograficznych, kiedy ważne wydarzenia lub wątki wplatane są w cykl działań dydaktycznych. Najczęściej temat przewodni wprowadzany był w związku ze szczególnie ważnymi wydarzeniami jak np. 200-lecie Konstytucji 3 maja, przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej, kiedy to oczywistym wyzwaniem było odniesienie się do dziedzictwa kulturowego Europy, a w roku śmierci Jana Pawła II myśli zawarte w Jego ostatnim dziele – „Pamięć i Tożsamość”. W niektórych latach koncentrowaliśmy się na lokalnych tradycjach ziemi świętokrzyskiej.  A w tym roku pragniemy skierować naszą uwagę na kulturę ormiańską. Wspierają nas w tym działaniu Ambasador Republiki Ormiańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.